בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א)**   מר נמרוד כרמון ,פרופ' יצחק בננסון   08/02/2015  09:00  03/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות