בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב בן נוח טליטמן מיכל   10/02/2015  09:00  04/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות