בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית   מר לביא הייציג ,פרופ' טובי פנסטר   06/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות