בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית   ד"ר אמנון קרטין   24/06/2015  09:00  20/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות