בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר ,גב' אולגה מיארוב   04/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 
בחינת ביניים   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר ,גב' אולגה מיארוב   25/12/2014  09:00  08/01/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות