בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם   פרופ' יובל פורטוגלי ,מר גיא רוס-משה   15/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות