בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   מר גבריאל גרינשטיין ,גב' מרינה טוגר   13/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות