בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פואטיקה ואיזוטריות - יחסי גומלין   ד"ר רונית מרוז   08/02/2015  13:00  08/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות