בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   09/07/2015  13:00  09/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות