בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום   ד"ר אשמן אהובה   26/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות