בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות   ד"ר אשמן אהובה   30/01/2015  09:00  01/03/2015  13:00 

בהצלחה בבחינות