בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו   ד"ר נועם מזרחי   06/07/2015  13:00  06/08/2015  13:00 

בהצלחה בבחינות