בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה   ד"ר נועם מזרחי   16/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות