בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מוות ואלמוות בהודו הקדומה   ד"ר צחי פרידמן   25/06/2015  09:00  23/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות