בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה   ד"ר אהוד הלפרין   05/02/2015  09:00  03/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות