בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   נשים מגדר ומיניות בסין   ד"ר סמדר וינטר   מועד א : 08/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד לתאריך15/2/2015 שעה 13:00

מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד לתאריך 29/3/2015 שעה 13:00


בהצלחה בבחינות