בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   אבות קדמונים, שמיים או דאו: ה"סיניות" של סין המוקדמת   ד"ר סמדר וינטר   מועד א : 05/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 12/7/2015 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 05/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת המחברות עד 12/8/2015 שעה 13:00 למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות