בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה   ד"ר איילה קלמפרר   08/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות