בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו   גב' אסנת אלכביר   מועד א : 28/06/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 5/7/2015 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 28/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 4/8/2015 שעה 13:00 למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות