בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה ומשפחה ביפן   ד"ר דלית בלוך   13/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות