בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אלים שדים ואבות בדת הסינית   ד"ר עודד אבט   26/06/2015  09:00  03/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות