בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הודו בעולם העתיק   ד"ר חן למפרט   18/02/2015  09:00  02/04/2015  13:00 

בהצלחה בבחינות