בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתורת התרגום   מר אוסטפלד לוין שאול   28/01/2015  09:00  03/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות