בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יצירה תרבותית בראי הקוגניציה   פרופ' ישעיהו שן   15/02/2015  13:00  02/04/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות