בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הרומן הצרפתי במאה ה-19   פרופ' מישל קאהן   08/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות