בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   המשורר, האוהב, המשוגע: מגיתה עד ברנהרד   ד"ר מיכל בן חורין   מועד א : את העבודה יש להגיש עד 17.8.15 לתא המרצה. אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות