בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   איך שיר נולד? על השירה ומלאכת הכתיבה בספרות העברית בימי הבינ   ד"ר נילי שלו   03/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות