בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   גבולות וחצייתם:הסיפורת היהודית של ראשית העת החדשה   ד"ר דוד רוטמן   04/02/2015  13:00  13/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות