בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   האזור האפור בספרות השואה   פרופ' איריס מילנר   מועד א : 01/02/2015 בשעה : 09:00 ; מחזירים עד ה- 5.2.15 בשעה 13:00 לתא המרצה

מועד ב : 12/03/2015 בשעה : 09:00 ; מחזירים עד ה- 16.3.15 בשעה 13:00 לתא המרצה


בהצלחה בבחינות