בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנות   ד"ר דנה אולמרט   01/02/2015  13:00  01/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות