בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   משוררים על חוף הסליחה: שירי וידוי ומחילה מן המקרא עד יהודה ה   ד"ר אריאל זינדר   מועד א : 12/07/2015 בשעה : 09:00 ; מחזירים עד ה- 16.7.15 בשעה 13:00 לתא המרצה.

מועד ב : 14/08/2015 בשעה : 09:00 ; מחזירים עד ה- 18.8.15 בשעה 13:00 לתא המרצה.


בהצלחה בבחינות