בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שירי פרישות ושירי יין באל-אנדלוס   ד"ר אריאל זינדר   11/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות