בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   אשמע את קולו המתוק: כיצד מדבר אלוהים בשירה העברית   ד"ר אריאל זינדר   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 09:00 ; מחזירים עד ה- 1.2.15 בשעה 13:00 לתא המרצה

מועד ב : 25/02/2015 בשעה : 09:00 ; מחזירים עד ה- 1.3.15 בשעה 13:00 לתא המרצה


בהצלחה בבחינות