בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים   ד"ר דניאל בלאושטיין   מועד א : את העבודה יש להגיש עד 16.3.15 לתא המרצה. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות