בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תחנות יסוד בספרות המערב א'   ד"ר אורי ש. כהן   29/06/2015  09:00  31/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות