בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לאגדה ולספרות העממית   ד"ר דוד רוטמן   24/06/2015  13:00  22/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות