בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לסיפורת**   פרופ' חנה נוה   08/02/2015  13:00  15/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות