בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   נשים יהודיות ונוצריות חדשות   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : 05/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות