בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918   פרופ' מוטי גולני   06/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות