בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   נשים ביישוב ובישראל הצעירה   ד"ר אורית רוזין   מועד א : 09/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00.


בהצלחה בבחינות