בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   קריאה בהיסטוריונים רומיים   פרופ' בנימין איזק   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 7/10/2015, 13:00


בהצלחה בבחינות