בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   קריאה בהומרוס   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 25/06/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 29/6/2015, 13:00

מועד ב : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 23/7/2015, 13:00

עבודה   קריאה בהומרוס   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 06/09/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 6/9/2015, 13:00


בהצלחה בבחינות