בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   רפואה בעולם העתיק   ד"ר עידו יזרעלוביץ   24/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות