בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   עצת האורקולום: נבואות והשלכותיהן במיתולוגיה היוונית   ד"ר רבקה גרשט   13/07/2015  09:00  10/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות