בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לספרות רומית   ד"ר מזור מעין   01/07/2015  09:00  30/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות