בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לספרות היוונית הקלאסית   מר אייל ניסני   03/02/2015  13:00  03/03/2015  13:00 

בהצלחה בבחינות