בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   המלך הורדוס הגדול   ד"ר שטיבל גיא   05/02/2015  09:00  03/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות