בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חפצים מצריים - ממצאים ממצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   07/07/2015  09:00  06/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות