בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   כחומר ביד היוצר-טכנולוגיה ותרבות חומריתבעולם הקלאסי   ד"ר שטיבל גיא   17/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות