בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   קורס דיגיטלי - ירושלים בין חורבן להתחדשות   פרופ' עודד ליפשיץ   מועד א : 12/02/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 19.02.15.

מועד ב : 26/03/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 02.04.15.


בהצלחה בבחינות